1

Тема: Протокол собрания от 07.05.2017

https://sontgranit.ru/forum/img/20170507-протокол1.png
https://sontgranit.ru/forum/img/20170507-протокол2.png
https://sontgranit.ru/forum/img/20170507-протокол3.png
https://sontgranit.ru/forum/img/20170507-протокол4.png
https://sontgranit.ru/forum/img/20170507-протокол5.png